Zasady przyjęć i pobytu dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole od 25.05.2020

1. Do szkoły przyjmowane są tylko dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. Do szkoły wchodzą dzieci po uprzednim zmierzeniu temperatury.
2. Nie mogą być przyprowadzane dzieci, u których w domu jest osoba na kwarantannie lub w izolacji.
3. Szkoła pełni dyżur w godzinach zadeklarowanych przez rodziców, w zakresie 7.00 -17.00.
4. Dzieci są przyjmowane w okresach tygodniowych.
5. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor na podstawie deklaracji Rodziców złożonej za pośrednictwem wiadomości Librus nie później, niż do końca dnia w środę poprzedzającą dany tydzień.
6. Rodzice otrzymują zwrotnie decyzję o przyjęciu dziecka najpóźniej w czwartek poprzedzający dany tydzień.
7. Dzieci w drodze do szkoły powinny mieć zasłonięte usta i nos.
8. Do budynku szkoły wstęp mają tylko pracownicy oraz przyjęci uczniowie.
9. W czasie zajęć dzieci przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach, z zachowaniem wymaganych odstępów (1 uczeń – 1 ławka; min 1,5 m odstępu).
10. Dzieci przynoszą do szkoły własne przybory szkolne i podręczniki.
11. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych natychmiast informowani są Rodzice, którzy powinni niezwłocznie odebrać dziecko. Po ustąpieniu objawów dziecko może wrócić do szkoły nie wcześniej niż po 1 dniu przerwy.

← Wróć Podziel się na FB

obiady – listopad

Szanowni Państwo, Opłata za listopad (klasy 1-3) – 260 zł (20 x 13 zł). Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta szkoły w banku PKO BP: 74 1020 1169 0000 8002 0228 5427 z dopiskiem : „ob

Czytaj więcej...

opłata za obiady – październik

Szanowni Państwo, Opłata za październik – 286 zł (22 x 13 zł). Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta szkoły w banku PKO BP: 74 1020 1169 0000 8002 0228 5427 z dopiskiem : „obiady za

Czytaj więcej...

Pierwszoklasiści pełnoprawnymi uczniami

Pierwszoklasiści pełnoprawnymi uczniami! 16 września odbyło się uroczyste pasowanie pierwszej klasy na uczniów. Korzystając z ostatnich pięknych, słonecznych dni września w obecności rodzic

Czytaj więcej...

obiady szkolne

Szanowni Państwo, Na rok szkolny 2020/2021 stawka za obiad wynosi 13 zł przy opłacie miesięcznej, 15 zł przy wykupieniu jednorazowym. Opłata za wrzesień – 273 zł (21 x 13 zł). Prosimy o

Czytaj więcej...

rozpoczęcie roku szkolnego

Zapraszamy uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września (wtorek). Klasa 1 – godz. 9.00 Klasa 2 – godz. 9.30 Klasa 3 – godz. 10.00 Klasa 4 – godz. 10.30

Czytaj więcej...

Zebrania dla rodziców klas 2-7

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na zebranie z wychowawcami klas w dniu 31 sierpnia za pośrednictwem platformy Teams. Klasy 2, 3, 4, 5 – godz. 17.30 Klasy 6a, 6b, 7 – godz. 18.30 P

Czytaj więcej...