Zasady przyjęć i pobytu dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole od 25.05.2020

1. Do szkoły przyjmowane są tylko dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. Do szkoły wchodzą dzieci po uprzednim zmierzeniu temperatury.
2. Nie mogą być przyprowadzane dzieci, u których w domu jest osoba na kwarantannie lub w izolacji.
3. Szkoła pełni dyżur w godzinach zadeklarowanych przez rodziców, w zakresie 7.00 -17.00.
4. Dzieci są przyjmowane w okresach tygodniowych.
5. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor na podstawie deklaracji Rodziców złożonej za pośrednictwem wiadomości Librus nie później, niż do końca dnia w środę poprzedzającą dany tydzień.
6. Rodzice otrzymują zwrotnie decyzję o przyjęciu dziecka najpóźniej w czwartek poprzedzający dany tydzień.
7. Dzieci w drodze do szkoły powinny mieć zasłonięte usta i nos.
8. Do budynku szkoły wstęp mają tylko pracownicy oraz przyjęci uczniowie.
9. W czasie zajęć dzieci przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach, z zachowaniem wymaganych odstępów (1 uczeń – 1 ławka; min 1,5 m odstępu).
10. Dzieci przynoszą do szkoły własne przybory szkolne i podręczniki.
11. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych natychmiast informowani są Rodzice, którzy powinni niezwłocznie odebrać dziecko. Po ustąpieniu objawów dziecko może wrócić do szkoły nie wcześniej niż po 1 dniu przerwy.

← Wróć Podziel się na FB

Dzień Dziecka

Wszystkim dzieciom, tym małym, średnim i dużym z okazji Dnia Dziecka życzymy uśmiechu, radości, wiary w rzeczy niemożliwe. Żeby każdy dzień był dla Was wspaniałą przygodą. Życzymy wspan

Czytaj więcej...

Rekrutacja do klasy 1

aktualizacja 23-05-2020 Dzień Otwarty 30 maja. Nie jest planowana kolejna zmiana terminu. Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej prowadzonej przez Gminę

Czytaj więcej...

obiady szkolne – komunikat

aktualizacja: 31 marca 2020 Szanowni Państwo, Szkoła funkcjonuje w trybie nauczania zdalnego. Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami ten tryb obowiązuje do 10 kwietnia. Uznając za prawdopodobne, że

Czytaj więcej...

komunikat Policji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu si

Czytaj więcej...

Zawieszenie zajęć

Zgodnie z decyzją MEN w dniach 12 marca do 24 kwietnia w szkole nie odbywają się zajęcia. Od 23 marca do odwołania budynek szkoły, w tym sekretariat są zamknięte. Prosimy o sprawdzanie korespo

Czytaj więcej...

obiady szkolne – marzec

Szanowni Państwo, Opłata za marzec – 242 zł (22 x 11 zł), Przypominamy, że zgłoszenia nieobecności na obiedzie należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym, – sms na numer 4

Czytaj więcej...