Zasady zajęć adaptacyjnych w dniach 24-28 sierpnia

1. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. Decyzję o wpuszczeniu dziecka na teren przedszkola podejmuje pracownik przedszkola na podstawie pomiaru temperatury i oceny wzrokowej braku objawów u dziecka i rodzica/opiekuna. Warunkiem wpuszczenia pierwszego dnia jest podpisanie przez rodzica/opiekuna deklaracji.
2. Na teren przedszkola nie mogą zostać wpuszczone dzieci (ani ich opiekunowie/rodzice ), u których w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3. Zajęcia adaptacyjne odbywają się w podziale na grupy wiekowe w godzinach podanych przez dyrekcję przedszkola.
4. Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia adaptacyjne podejmuje dyrektor przedszkola w oparciu o zgłoszenia rodziców/opiekunów.
5. W trakcie zajęć adaptacyjnych dzieci znajdują się na terenie przedszkola (wyznaczony plac zabaw) pod opieką i nadzorem rodziców/opiekunów.
6. Dzieci i ich opiekunowie/rodzice w trakcie zajęć adaptacyjnych nie mają wstępu poza teren wyznaczonego placu zabaw.
7. Rodzice/opiekunowie mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do Pracowników przedszkola jak i innych Dzieci i ich Rodziców/opiekunów wynoszący min. 2m.
8. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności, w tym stosowanie osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
9. Nierespektowanie przez rodzica/opiekuna obowiązku określonego w pkt 8 skutkuje wyproszeniem z terenu przedszkola oraz skreśleniem dziecka z listy dzieci zapisanych na zajęcia adaptacyjne.
10. W czasie zajęć adaptacyjnych pracownicy przedszkola przeprowadzają gry i zabawy, których celem jest przyzwyczajanie dzieci do przedszkola i do innych dzieci przy coraz mniejszym kontakcie z rodzicem/opiekunem.
11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek.

← Wróć Podziel się na FB

Potwierdzanie woli kontynuacji edukacji dzieci w przedszkolu

Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem w dniach 8-15 lutego 2021 r. , zbierane będą deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej Państwa dzieci w naszej placówce. Druki deklaracji są dost

Czytaj więcej...

Wesołych Świąt

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku życzą Dyrekcja, Kadra Pedagogiczna oraz pracownicy Przedszkola.

Czytaj więcej...

Zmiany zasad

Szanowni Państwo, Raz jeszcze dziękujemy za wypełnienie ankiet i informacje oraz Państwa uwagi przekazane przy ich okazji. Upewniły nas one, że wysiłek jaki wkładamy w zapewnienie warunków op

Czytaj więcej...

Zasady działalności Przedszkola od dnia 5 października 2020r.
(w okresie pandemii COVID-19)

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury i podejmuje decyzj

Czytaj więcej...

Wyniki ankiety

Dziękujemy wszystkim Państwu za wypełnienie i zwrot ankiet. Otrzymaliśmy 87 odpowiedzi, z czego zdanie: – „wolę aby grupy były dalej izolowane, przy utrzymaniu obecnych godzin pracy prze

Czytaj więcej...

Zasady działalności Przedszkola od dnia 1 września 2020r.

Zasady działalności Przedszkola od dnia 1 września 2020r. (w okresie pandemii COVID-19) 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. W przypadku zaobserwowania u dzie

Czytaj więcej...