Zasady przyjęć i opieki dzieci do przedszkola na dyżur opiekuńczy w okresie 8-26 czerwca

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. Decyzję o wpuszczeniu dziecka do budynku przedszkola podejmuje pracownik przedszkola na podstawie pomiaru temperatury i oceny wzrokowej braku objawów. Warunkiem rozpoczęcia opieki pierwszego dnia jest podpisanie przez rodzica deklaracji.
2. Do przedszkola nie mogą zostać wpuszczone dzieci, u których w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3. Dzieci są przyjmowane w okresach tygodniowych. Przyjęcie na okres danego tygodnia, nie oznacza automatycznego przyjęcia dziecka na kolejny okres.
4. Dyżur opiekuńczy przedszkole pełni w godzinach 7.30 – 16.30.
5. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola w oparciu o zgłoszenia, które wpłynęły do przedszkola do środy, uwzględniając deklaracje rodziców co do ich aktualnej sytuacji zawodowej, dostępne zasoby przedszkola przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i wewnętrznych procedur.
6. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur opiekuńczy Rodzic otrzymuje drogą mailową najpóźniej w czwartek poprzedzający dany tydzień. Wraz z decyzją otrzymuje informację, do której grupy dyżuru dziecko zostało przypisane.
7. Do przedszkola mają wstęp tylko pracownicy oraz przyjęte dzieci. Dzieci są odbierane od Rodzica i przyprowadzane do odbioru przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Osoby trzecie, w tym Rodzice nie mają wstępu do budynku przedszkola.
8. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do Pracowników przedszkola jak i innych Dzieci i ich Rodziców wynoszący min. 2m.
9. Zgłoszenie przyprowadzenia/gotowości odbioru Dziecka Rodzic dokonuje poprzez domofon i/lub dedykowany numer telefonu.
10. W czasie opieki dzieci przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach (w tym dedykowanym placu zabaw), w których również spożywają posiłki. Budynek oraz teren przedszkola został podzielony na strefy oraz harmonogram wychodzenia, tak aby maksymalnie ograniczyć możliwość bezpośredniego kontaktu pomiędzy Dziećmi i Opiekunami poszczególnych Grup.
11. W czasie dyżuru opiekuńczego nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową, zajęcia dodatkowe czy indywidualne, w tym wynikające z opinii czy orzeczeń. Podstawa programowa i zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń są realizowane w przedszkolu w trybie zdalnym.
12. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek. Dotyczy to również ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych.
13. Rodzic przyprowadzający Dziecko przekazuje dodatkowy komplet ubrania na zmianę, a dla Dzieci które leżakują również piżamę.
14. Dzieci w przedszkolu nie myją zębów.
15. W sytuacji zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci, Rodzic zostanie powiadomiony z obowiązkiem niezwłocznego odbioru dziecka. Na następny dzień dziecko zostaje w domu pod obserwacją Rodziców. Do przedszkola wraca po ustąpieniu objawów, nie wcześniej jak po 1 dniu przerwy.

← Wróć Podziel się na FB

Zamknięcie przejazdu kolejowego

Informujemy, iż w dniach 8 -22 lipca, planowane jest zamknięcie skrzyżowania ul.Julianowskiej i Urbanistów, co oznacza brak możliwości dojazdu do przedszkola od ul.Okulickiego. https://piaseczno

Czytaj więcej...

Zasady przyjęć i opieki dzieci do przedszkola na dyżur opiekuńczy w okresie wakacyjnym (29 czerwca – 31 sierpnia)

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. Decyzję o wpuszczeniu dziecka do budynku przedszkola podejmuje pracownik przedszkola na podstawie pomiaru temperatury i oce

Czytaj więcej...

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo, 4 czerwca wysłaliśmy do Państwa mailem informacje o rozpoczęciu zapisów na dyżur wakacyjny. Rozpoczyna się 29 czerwca i trwa do 31 sierpnia 2020r. Na Państwa deklaracje czek

Czytaj więcej...

Komunikat 05.05.2020r.

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za wszystkie Państwa odpowiedzi na korespondencję mailową. Dziękuję zwłaszcza za wszystkie miłe słowa, jakie przy okazji Państwo zawarli w wiadomości

Czytaj więcej...

Informacja oraz prośba o deklarację dot.zapewnienia opieki nad dzieckiem

Szanowni Państwo, Minęło już ponad 1,5 miesiąca od decyzji o zawieszeniu pracy przedszkola i wprowadzenia pracy zdalnej. Wszyscy się stęskniliśmy za Państwa dziećmi. Mamy jednak świadomoś

Czytaj więcej...

opłaty

Szanowni Państwo, Informujemy, iż pomieszczenia przedszkola zostały dokładnie posprzątane, zdezynfekowane i zamknięte. Przygotowanie rozliczeń dla Państwa wymagałoby dostępu pracowników do

Czytaj więcej...