Zasady przyjęć i opieki dzieci do przedszkola na dyżur opiekuńczy w okresie wakacyjnym (29 czerwca – 31 sierpnia)

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. Decyzję o wpuszczeniu dziecka do budynku przedszkola podejmuje pracownik przedszkola na podstawie pomiaru temperatury i oceny wzrokowej braku objawów. Warunkiem rozpoczęcia opieki pierwszego dnia jest podpisanie przez rodzica deklaracji.
2. Do przedszkola nie mogą zostać wpuszczone dzieci, u których w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3. Dyżur opiekuńczy przedszkole pełni w godzinach 7.30 – 16.30.
4. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola w oparciu o zgłoszenia, które wpłynęły do przedszkola do 15 czerwca, uwzględniając deklaracje rodziców co do ich aktualnej sytuacji zawodowej, dostępne zasoby przedszkola przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i wewnętrznych procedur. W przypadku zgłoszenia dziecka po terminie, może ono zostać przyjęte na wakacyjny dyżur opiekuńczy na wolne miejsca.
5. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur opiekuńczy Rodzic otrzymuje drogą mailową.
6. Do przedszkola mają wstęp tylko pracownicy oraz przyjęte dzieci. Dzieci są odbierane od Rodzica i przyprowadzane do odbioru przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Osoby trzecie, w tym Rodzice nie mają wstępu do budynku przedszkola.
7. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do Pracowników przedszkola jak i innych Dzieci i ich Rodziców wynoszący min. 2m.
8. Zgłoszenie przyprowadzenia/gotowości odbioru Dziecka Rodzic dokonuje poprzez domofon i/lub dedykowany numer telefonu.
9. W czasie opieki dzieci przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach (w tym dedykowanym placu zabaw), w których również spożywają posiłki. Budynek oraz teren przedszkola został podzielony na strefy oraz harmonogram wychodzenia, tak aby maksymalnie ograniczyć możliwość bezpośredniego kontaktu pomiędzy Dziećmi i Opiekunami poszczególnych Grup.
10. W czasie dyżuru opiekuńczego nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową, zajęcia dodatkowe czy indywidualne, w tym wynikające z opinii czy orzeczeń. Zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń są realizowane w przedszkolu w trybie zdalnym.
11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek. Dotyczy to również ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych.
12. Rodzic przyprowadzający Dziecko przekazuje dodatkowy komplet ubrania na zmianę, a dla Dzieci które leżakują również piżamę.
13. Dzieci w przedszkolu nie myją zębów.
14. W sytuacji zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci, Rodzic zostanie powiadomiony o tym fakcie, z obowiązkiem niezwłocznego odbioru dziecka. Na następny dzień dziecko zostaje w domu pod obserwacją Rodziców. Do przedszkola wraca po ustąpieniu objawów, nie wcześniej jak po 1 dniu przerwy.

← Wróć Podziel się na FB

Zamknięcie przejazdu kolejowego

Informujemy, iż w dniach 8 -22 lipca, planowane jest zamknięcie skrzyżowania ul.Julianowskiej i Urbanistów, co oznacza brak możliwości dojazdu do przedszkola od ul.Okulickiego. https://piaseczno

Czytaj więcej...

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo, 4 czerwca wysłaliśmy do Państwa mailem informacje o rozpoczęciu zapisów na dyżur wakacyjny. Rozpoczyna się 29 czerwca i trwa do 31 sierpnia 2020r. Na Państwa deklaracje czek

Czytaj więcej...

Zasady przyjęć i opieki dzieci do przedszkola na dyżur opiekuńczy w okresie 8-26 czerwca

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. Decyzję o wpuszczeniu dziecka do budynku przedszkola podejmuje pracownik przedszkola na podstawie pomiaru temperatury i oce

Czytaj więcej...

Komunikat 05.05.2020r.

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za wszystkie Państwa odpowiedzi na korespondencję mailową. Dziękuję zwłaszcza za wszystkie miłe słowa, jakie przy okazji Państwo zawarli w wiadomości

Czytaj więcej...

Informacja oraz prośba o deklarację dot.zapewnienia opieki nad dzieckiem

Szanowni Państwo, Minęło już ponad 1,5 miesiąca od decyzji o zawieszeniu pracy przedszkola i wprowadzenia pracy zdalnej. Wszyscy się stęskniliśmy za Państwa dziećmi. Mamy jednak świadomoś

Czytaj więcej...

opłaty

Szanowni Państwo, Informujemy, iż pomieszczenia przedszkola zostały dokładnie posprzątane, zdezynfekowane i zamknięte. Przygotowanie rozliczeń dla Państwa wymagałoby dostępu pracowników do

Czytaj więcej...