Zasady przyjęć i opieki dzieci do przedszkola na dyżur opiekuńczy w okresie wakacyjnym (29 czerwca – 31 sierpnia)

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. Decyzję o wpuszczeniu dziecka do budynku przedszkola podejmuje pracownik przedszkola na podstawie pomiaru temperatury i oceny wzrokowej braku objawów. Warunkiem rozpoczęcia opieki pierwszego dnia jest podpisanie przez rodzica deklaracji.
2. Do przedszkola nie mogą zostać wpuszczone dzieci, u których w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3. Dyżur opiekuńczy przedszkole pełni w godzinach 7.30 – 16.30.
4. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola w oparciu o zgłoszenia, które wpłynęły do przedszkola do 15 czerwca, uwzględniając deklaracje rodziców co do ich aktualnej sytuacji zawodowej, dostępne zasoby przedszkola przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i wewnętrznych procedur. W przypadku zgłoszenia dziecka po terminie, może ono zostać przyjęte na wakacyjny dyżur opiekuńczy na wolne miejsca.
5. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur opiekuńczy Rodzic otrzymuje drogą mailową.
6. Do przedszkola mają wstęp tylko pracownicy oraz przyjęte dzieci. Dzieci są odbierane od Rodzica i przyprowadzane do odbioru przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Osoby trzecie, w tym Rodzice nie mają wstępu do budynku przedszkola.
7. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do Pracowników przedszkola jak i innych Dzieci i ich Rodziców wynoszący min. 2m.
8. Zgłoszenie przyprowadzenia/gotowości odbioru Dziecka Rodzic dokonuje poprzez domofon i/lub dedykowany numer telefonu.
9. W czasie opieki dzieci przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach (w tym dedykowanym placu zabaw), w których również spożywają posiłki. Budynek oraz teren przedszkola został podzielony na strefy oraz harmonogram wychodzenia, tak aby maksymalnie ograniczyć możliwość bezpośredniego kontaktu pomiędzy Dziećmi i Opiekunami poszczególnych Grup.
10. W czasie dyżuru opiekuńczego nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową, zajęcia dodatkowe czy indywidualne, w tym wynikające z opinii czy orzeczeń. Zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń są realizowane w przedszkolu w trybie zdalnym.
11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek. Dotyczy to również ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych.
12. Rodzic przyprowadzający Dziecko przekazuje dodatkowy komplet ubrania na zmianę, a dla Dzieci które leżakują również piżamę.
13. Dzieci w przedszkolu nie myją zębów.
14. W sytuacji zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci, Rodzic zostanie powiadomiony o tym fakcie, z obowiązkiem niezwłocznego odbioru dziecka. Na następny dzień dziecko zostaje w domu pod obserwacją Rodziców. Do przedszkola wraca po ustąpieniu objawów, nie wcześniej jak po 1 dniu przerwy.

← Wróć Podziel się na FB

Potwierdzanie woli kontynuacji edukacji dzieci w przedszkolu

Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem w dniach 8-15 lutego 2021 r. , zbierane będą deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej Państwa dzieci w naszej placówce. Druki deklaracji są dost

Czytaj więcej...

Wesołych Świąt

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku życzą Dyrekcja, Kadra Pedagogiczna oraz pracownicy Przedszkola.

Czytaj więcej...

Zmiany zasad

Szanowni Państwo, Raz jeszcze dziękujemy za wypełnienie ankiet i informacje oraz Państwa uwagi przekazane przy ich okazji. Upewniły nas one, że wysiłek jaki wkładamy w zapewnienie warunków op

Czytaj więcej...

Zasady działalności Przedszkola od dnia 5 października 2020r.
(w okresie pandemii COVID-19)

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury i podejmuje decyzj

Czytaj więcej...

Wyniki ankiety

Dziękujemy wszystkim Państwu za wypełnienie i zwrot ankiet. Otrzymaliśmy 87 odpowiedzi, z czego zdanie: – „wolę aby grupy były dalej izolowane, przy utrzymaniu obecnych godzin pracy prze

Czytaj więcej...

Zasady działalności Przedszkola od dnia 1 września 2020r.

Zasady działalności Przedszkola od dnia 1 września 2020r. (w okresie pandemii COVID-19) 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. W przypadku zaobserwowania u dzie

Czytaj więcej...