Zasady działalności Przedszkola od dnia 5 października 2020r.
(w okresie pandemii COVID-19)

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury i podejmuje decyzję o przyjęciu/ nie przyjęciu dziecka.
2. Rodzice mają obowiązek powiadomienia przedszkola o fakcie przebywania któregokolwiek z domowników na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W okresie kwarantanny/izolacji dziecko zostaje w domu / nie może zostać przyprowadzone do przedszkola.
3. Przedszkole działa przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i wewnętrznych procedur.
4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00 – 17.00, z zastrzeżeniem pkt 5.
5. W godzinach 7:00 – 7:59 i 16:00 – 17.00 w parach grup 3 i 2B, 1A i 2A, 1B i Zuch pełniony jest dyżur opiekuńczy odpowiednio w salach 2.10, 2.8 i 1.7. Informacja z identyfikacją sal /domofonu zostanie dodatkowo umieszczona na drzwiach wejściowych.
6. W czasie opieki dzieci przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach (w tym dedykowanym placu zabaw), w których również mogą spożywać posiłki, a organizacja pracy przedszkola uwzględnia brak kontaktu pomiędzy grupami przedszkolnymi, z zastrzeżeniem pkt 5.
7. Do przedszkola mają wstęp tylko pracownicy oraz przyjęte dzieci. Dzieci są odbierane od Rodzica i przyprowadzane do odbioru przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Osoby trzecie, w tym Rodzice nie mają wstępu do budynku przedszkola.
8. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do Pracowników przedszkola jak i innych Dzieci i ich Rodziców wynoszący min. 1,5 m.
9. Zgłoszenie przyprowadzenia/gotowości odbioru Dziecka Rodzic dokonuje poprzez domofon i/lub dedykowany numer telefonu.
10. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek. Dotyczy to również ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych.
11. W sytuacji zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci, Rodzic zostanie powiadomiony z obowiązkiem niezwłocznego odbioru dziecka. Na następny dzień dziecko zostaje w domu pod obserwacją Rodziców. Do przedszkola wraca po ustąpieniu objawów, nie wcześniej jak po 1 dniu przerwy.
Jeżeli u dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu zmierzona temperatura wyniesie powyżej 38 stopni, powrót na zajęcia przedszkolne jest możliwy nie wcześniej niż po 3 dniach.
Obowiązkiem rodziców jest bezzwłoczne poinformowanie przedszkola o zmianie numeru telefonu, adresu email lub adresu zamieszkania.

← Wróć Podziel się na FB

Potwierdzanie woli kontynuacji edukacji dzieci w przedszkolu

Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem w dniach 8-15 lutego 2021 r. , zbierane będą deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej Państwa dzieci w naszej placówce. Druki deklaracji są dost

Czytaj więcej...

Wesołych Świąt

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku życzą Dyrekcja, Kadra Pedagogiczna oraz pracownicy Przedszkola.

Czytaj więcej...

Zmiany zasad

Szanowni Państwo, Raz jeszcze dziękujemy za wypełnienie ankiet i informacje oraz Państwa uwagi przekazane przy ich okazji. Upewniły nas one, że wysiłek jaki wkładamy w zapewnienie warunków op

Czytaj więcej...

Wyniki ankiety

Dziękujemy wszystkim Państwu za wypełnienie i zwrot ankiet. Otrzymaliśmy 87 odpowiedzi, z czego zdanie: – „wolę aby grupy były dalej izolowane, przy utrzymaniu obecnych godzin pracy prze

Czytaj więcej...

Zasady działalności Przedszkola od dnia 1 września 2020r.

Zasady działalności Przedszkola od dnia 1 września 2020r. (w okresie pandemii COVID-19) 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. W przypadku zaobserwowania u dzie

Czytaj więcej...

Zmiana stawki żywieniowej

Szanowni Państwo, Informujemy, iż 1 września uległa zmianie wysokość opłaty za wyżywienie. Stawka dzienna wynosi 14 zł.

Czytaj więcej...