Zasady działalności Przedszkola od dnia 1 września 2020r.

Zasady działalności Przedszkola od dnia 1 września 2020r.
(w okresie pandemii COVID-19)
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury i podejmuje decyzję o przyjęciu/ nie przyjęciu dziecka.
2. Rodzice mają obowiązek powiadomienia przedszkola o fakcie przebywania któregokolwiek z domowników na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W okresie kwarantanny/izolacji dziecko zostaje w domu / nie może zostać przyprowadzone do przedszkola.
3. Przedszkole działa przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i wewnętrznych procedur.
4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach 7.30 – 16.30.
5. Dla Rodziców potrzebujących opieki nad dzieckiem we wcześniejszych godzinach od godziny 7:00 zostaje uruchomiony dyżur opiekuńczy na placu zabaw.
Rodzice w wyjątkowych sytuacjach mogą zostawić dziecko pod opieką pracownika na terenie placu zabaw. Dziecko zostanie wprowadzone do przedszkola o godzinie 7:30.
6. Dla Rodziców potrzebujących dłuższej opieki nad dzieckiem zostaje uruchomiony dyżur opiekuńczy w godzinach 16:30 – 17:00. Dyżur ten będzie się odbywał na placu zabaw pod opieką pracownika przedszkola.
7. Do przedszkola mają wstęp tylko pracownicy oraz przyjęte dzieci. Dzieci są odbierane od Rodzica i przyprowadzane do odbioru przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Osoby trzecie, w tym Rodzice nie mają wstępu do budynku przedszkola.
8. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do Pracowników przedszkola jak i innych Dzieci i ich Rodziców wynoszący min. 1,5 m.
9. Zgłoszenie przyprowadzenia/gotowości odbioru Dziecka Rodzic dokonuje poprzez domofon i/lub dedykowany numer telefonu.
10. W czasie opieki dzieci przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach (w tym dedykowanym placu zabaw), w których również mogą spożywać posiłki. Organizacja pracy przedszkola uwzględnia brak kontaktu pomiędzy grupami przedszkolnymi.
11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek. Dotyczy to również ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych.
12. W sytuacji zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci, Rodzic zostanie powiadomiony z obowiązkiem niezwłocznego odbioru dziecka.
Na następny dzień dziecko zostaje w domu pod obserwacją Rodziców. Do przedszkola wraca po ustąpieniu objawów, nie wcześniej jak po 1 dniu przerwy. Jeżeli u dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu zmierzona temperatura wyniesie powyżej 38 stopni, powrót na zajęcia przedszkolne jest możliwy nie wcześniej po 3 dniach.
Obowiązkiem rodziców jest natychmiastowe poinformowanie przedszkola o zmianie numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu.

← Wróć Podziel się na FB

Potwierdzanie woli kontynuacji edukacji dzieci w przedszkolu

Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem w dniach 8-15 lutego 2021 r. , zbierane będą deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej Państwa dzieci w naszej placówce. Druki deklaracji są dost

Czytaj więcej...

Wesołych Świąt

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku życzą Dyrekcja, Kadra Pedagogiczna oraz pracownicy Przedszkola.

Czytaj więcej...

Zmiany zasad

Szanowni Państwo, Raz jeszcze dziękujemy za wypełnienie ankiet i informacje oraz Państwa uwagi przekazane przy ich okazji. Upewniły nas one, że wysiłek jaki wkładamy w zapewnienie warunków op

Czytaj więcej...

Zasady działalności Przedszkola od dnia 5 października 2020r.
(w okresie pandemii COVID-19)

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury i podejmuje decyzj

Czytaj więcej...

Wyniki ankiety

Dziękujemy wszystkim Państwu za wypełnienie i zwrot ankiet. Otrzymaliśmy 87 odpowiedzi, z czego zdanie: – „wolę aby grupy były dalej izolowane, przy utrzymaniu obecnych godzin pracy prze

Czytaj więcej...

Zmiana stawki żywieniowej

Szanowni Państwo, Informujemy, iż 1 września uległa zmianie wysokość opłaty za wyżywienie. Stawka dzienna wynosi 14 zł.

Czytaj więcej...