Komunikat 05.05.2020r.

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za wszystkie Państwa odpowiedzi na korespondencję mailową.
Dziękuję zwłaszcza za wszystkie miłe słowa, jakie przy okazji Państwo zawarli w wiadomościach, dotyczące starań całej kadry w obecnej sytuacji.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmuszają organy prowadzące i dyrektorów do znaczącego przeorganizowania pracy przedszkola, do formy mocno odbiegającej od tego, do czego Państwa dzieci, Państwo czy pracownicy przedszkola byli przyzwyczajeni przed zawieszeniem działalności z powodu pandemii.
Zakres wymaganych zmian, jak również ryzyko związane z pośpiesznym „uruchamianiem” spowodowało, że podjęliśmy decyzję o nie uruchamianiu placówki już 6 maja.
Ciężko pracujemy, by było to możliwe od 11 maja. Taką datę przekazaliśmy również Burmistrzowi Gminy Piaseczno. Jednocześnie pragnę zapewnić Wszystkich Państwa, którzy wyrażali swoją obawę i kierowali pytania o zapewnienie opieki dla dzieci personelu medycznego czy służb mundurowych ( i pozostali z grupy A), w imieniu własnym i jak sądzę całego personelu, że Państwa praca związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest przez nas uznawana za ogromnie ważną, i zgodnie z wytycznymi MEN Państwa dzieci będą miały pierwszeństwo.
Duża część Rodziców w swoich odpowiedziach poruszała kwestie zasiłku opiekuńczego, jako elementu mającego istotny wpływ na podejmowane decyzje. Temat został już w przestrzeni publicznej omówiony, ale zainteresowani znajdą pod wiadomością link do rozporządzenia.
Brak odpowiedzi od niektórych z Państwa zmuszeni jesteśmy traktować jako brak zainteresowania zapewnieniem opieki przez przedszkole.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, przedszkole ma w obecnej sytuacji zapewnić przede wszystkim opiekę dzieciom pracujących rodziców, w warunkach praktycznej izolacji (sala, opiekun) – nie ma możliwości organizacji zajęć dodatkowych czy indywidualnych.
Z chwilą podjęcia decyzji o uruchomieniu opieki na stronie internetowej zostanie zamieszczony komunikat oraz zasady funkcjonowania przedszkola.
Życząc Państwu zdrowia, z poważaniem
Maria Kalińska
Dyrektor, organ prowadzący

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000790/O/D20200790.pdf

← Wróć Podziel się na FB

Zasady przyjęć i opieki nad dziećmi w przedszkolu podczas dyżuru opiekuńczego w okresie 11 maja – 7 czerwca

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. Decyzję o wpuszczeniu dziecka do budynku przedszkola, podejmuje pracownik przedszkola, na podstawie pomiaru temperatury i o

Czytaj więcej...

Informacja oraz prośba o deklarację dot.zapewnienia opieki nad dzieckiem

Szanowni Państwo, Minęło już ponad 1,5 miesiąca od decyzji o zawieszeniu pracy przedszkola i wprowadzenia pracy zdalnej. Wszyscy się stęskniliśmy za Państwa dziećmi. Mamy jednak świadomoś

Czytaj więcej...

opłaty

Szanowni Państwo, Informujemy, iż pomieszczenia przedszkola zostały dokładnie posprzątane, zdezynfekowane i zamknięte. Przygotowanie rozliczeń dla Państwa wymagałoby dostępu pracowników do

Czytaj więcej...

Zamknięcie przedszkola

Uprzejmie informujemy, iż w związku z decyzją Rządu , od jutra tj.12 marca do 26 kwietnia, przedszkole będzie zamknięte. Sekretariat również jest nieczynny. W sprawach pilnych prosimy o kontak

Czytaj więcej...

Bal karnawałowy

31 stycznia odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy – powyżej fotorelacja.

Czytaj więcej...

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Informujemy, iż występy z okazji Dnia Babci i Dziadka, odbędą się 27 stycznia (poniedziałek), wg. następującego harmonogramu: Gr.1B – godz.15:00 Gr.2 – godz.15:30 Gr.4 – godz

Czytaj więcej...